Kısaltmalar D E F G

Kısaltmalar D E F G

D
DAW(Elektronik, Müzik) Digital Audio Workstation
dB(Bilgisayar, Elektronik, Video) decibel (Desibel, ses şiddeti birimi)
DC(Bilgisayar, Elektronik, Video) Direct Current (Doğru akım)
DCIM(Fotoğraf) Digital Camera IMages
DDR(Bilgisayar) Double Data Rate
DIMM(Bilgisayar) Dual In-Line Memory Module
DLL(Bilgisayar) Dynamic Link Library
DNS(Bilgisayar) Domain Name System
DOS(Bilgisayar) Disk Operating System
DPI(Bilgisayar, Fotoğraf) Dots Per Inch
DRAM(Bilgisayar) Dynamic Random Access Memory
DRM(Müzik) Digital Rights Management
DSP(Telefon) Digital Signal Processor (Sayısal Sinyal İşlemcisi)
DTMF(Telefon) Dual Tone Multi Frequency (İki Tonlu Çoklu Frekans)
DTS(Elektronik, Video) Digital Theater System (Sayısal Sinema Salonu Sistemi)
DV(Elektronik, Video) Digital Video
DVD(Elektronik, Video) Digital Versatile Disc
DVD+R(Elektronik, Video) Digital Versatile Disc Recordable
DVD+RW(Elektronik, Video) Digital Versatile Disc Rewritable
DVD-ROM(Elektronik, Video) Digital Versatile Disc Read Only Memory
DVI(Bilgisayar, Elektronik, Video) Digital Video Interface
DVR(Elektronik, Video) Digital Video Recorder
DX(Elektronik, Video) Long Distance (Uzak mesafe)
E
EAMPS(Telefon) Extended Advanced Mobile Phone System (Genişletilmiş Gelişmiş Mobil Telefon Sistemi)
ESN(Telefon) Electronic Serial Number (Elektronik Seri Numarası)
EXIF(Fotoğraf) Exchangeable Image File Format
F
FCC(Elektronik, Telefon) Federal Communications Commission (Amerikan İletişim Komisyonu)
FIFO(Bilgisayar) First In, First Out (İlk gelen ilk çıkar)
FILO(Bilgisayar) First In, Last Out (İlk gelen son çıkar)
FLOPS(Bilgisayar) Floating Point Operations Per Second
FM(Elektronik) Frequency Modulation (Frekans Modülasyonu)
FPS(Elektronik, Video) Frames Per Second (Saniyedeki çerçeve sayısı)
FTP(Bilgisayar) File Transfer Protocol
G
GB(Bilgisayar) Gigabyte (Gigabayt, 109 Byte)
Gbps(Bilgisayar) Gigabits Per Second
GHz(Elektronik) Giga Hertz (Frekans birimi, 109 Hertz)
GIF(Bilgisayar, Fotoğraf) Graphics Interchange Format
GPS(Bilgisayar, Fotoğraf) Global Positioning System
GPU(Bilgisayar) Graphics Processing Unit
GSM(Telefon) Global System for Mobile Communications (Mobil İletişim için Küresel Sistem)
GUI(Bilgisayar) Graphical User Interface (Grafik Kullanıcı Arabirimi)

Bir Cevap Yazın