Kısaltmalar K L M N

Kısaltmalar K L M N

K
kB(Bilgisayar) Kilobyte (Kilobayt, 103 bayt)
Kbps(Bilgisayar) Kilobits Per Second
L
LAN(Bilgisayar) Local Area Network
LCD(Bilgisayar, Elektronik, Fotoğraf, Telefon) Liquid Crystal Display
LED(Bilgisayar, Elektronik) Light Emitting Diode (Işıklı diyod)
LIFO(Bilgisayar) Last In, First Out
LTE(Bilgisayar, Telefon) Long Term Evolution
M
MAC(Bilgisayar) Media Access Control
MB(Bilgisayar) Megabyte (Megabayt, 106 bayt)
MIN(Telefon) Mobile Identification Number (Mobil Tanıtım Numarası)
mA(Elektronik) mili Amperes (mili Amper, 10-3 Amper)
mAh(Elektronik) mili Ampere hour (mili Amper saat)
MİB(Bilgisayar) Merkezi İşlemci Birimi (Central Processing Unit – CPU)
mic(Bilgisayar, Elektronik, Telefon, Foto-video) microphone (Mikrofon)
min(Bilgisayar, Elektronik, Telefon, Foto-video) minute (dakika)
Modem(Bilgisayar) Modulator Demodulator (Modem)
ms(Bilgisayar) miliseconds (milisaniye, 10-3 saniye)
MTSO(Telefon) Mobile Telephone Switching Office (Mobil Telefon Bağlantı Merkezi)
mV(Elektronik) mili Volts (mili Volt, 10-3 Volt)
mW(Elektronik) miliWatt (mili Watt, 10-3 Watt)
N
NAMPSTelefon) Narrow Band Advanced Mobile Phone System (Dar Kanallı Gelişmiş Mobil Telefon Sistemi)
NiCd veya NiCad(Elektronik) Nickel Cadmium (Nikel kadmiyum)

Bir Cevap Yazın